Laboratorio de Refracción


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laboratorio de Refracción
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Colombia)
Từ khoá Laboratorio, Refracción
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Jesús Alfredo Mantilla Lobo
Trường / Tổ chức Colfernandez-Ocaña
Ngày đăng ký 02/08/2012
Ngày cập nhật 02/08/2012