Elektriska kretsar


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Elektriska kretsar
Mô tả Några kopplingsövningar med resistorer och mätinstrument
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Thuỵ Điển
Từ khoá amperemeter, resistor, voltmeter
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Ingrid Johansson
Trường / Tổ chức Komvux Enköping
Ngày đăng ký 14/04/2012
Ngày cập nhật 14/04/2012