physics is fun


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề physics is fun
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Chứng minh
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Thái
Từ khoá physics inquiry
Mô phỏng Định luật Faraday


Tác giả teerapong onogk
Trường / Tổ chức pccschool
Ngày đăng ký 16/01/2012
Ngày cập nhật 16/01/2012