Molecule Shapes- inquiry Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecule Shapes- inquiry
Mô tả This was used in class or as homework depending on the schedule. Learning Goals: Students will be able to: •Identify substances to which “Molecular geometry” applies. •Name molecule and electron geometries for basic molecules. •Explain the model being used to predict molecule geometry. •Predict common molecular geometry from the number of electron pairs and bonded atoms around a central atom of basic compounds
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bonding, covalent, ionic, lewis, linear. bent, lone pairs, molecules, nomenclature, phet, tetrahedral
Mô phỏng Hình dạng phân tử (HTML5), Hình dạng phân tử


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 23/10/2011
Ngày cập nhật 27/05/2015