Molecule Polarity- Inquiry and Applications Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecule Polarity- Inquiry and Applications
Mô tả This was used in class or as a homework depending on the class schedule.The students worked with Build a Molecule and Molecule Shapes before this. Learning Goals: Students will be able to: •Define bond polarity and molecular polarity •Explain the relationships between bond polarity and molecular polarity •Identify tools/representations to approximate bond and molecular polarity Use these common tools to approximate and compare polarity • Use standard notation to indicate polarity •Identify the bonds between atoms as nonpolar covalent, moderately polar covalent, very polar covalent, or ionic.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bonding, covalent, dipole, ionic, molecules, nomenclature, phet
Mô phỏng Sự Phân cực phân tử


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 23/10/2011
Ngày cập nhật 23/10/2011