Build an Atom - Inquiry-based basics (homework version) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Build an Atom - Inquiry-based basics (homework version)
Mô tả This could be used for a homework for a traditional class or an online course. There are slides that could be used for poling students after the activity.
Chủ đề Hoá học, Khoa học về trái đất, Sinh học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atom, atomic mass. atomic symbol, atomic number, electron, inquiry, neutron, nucleus, phet, proton
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Trish Loeblein, Kath Perkins
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 12/09/2011
Ngày cập nhật 28/08/2013