Using PhET in Electricity Unit A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Using PhET in Electricity Unit
Mô tả This is my electricity unit in pdf format to demonstrate how I integrate PhET into my course. The individual activities may downloaded separately.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá capacitor, current, electricity, inquiry, parallel, phet, resistance, series
Mô phỏng Tụ điện, Điện tích và điện trường (HTML5), Điện tích và điện trường, Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo, Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Trish Loeblein
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 07/08/2011
Ngày cập nhật 30/10/2017