Bending Light -Refraction and Reflections Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Bending Light -Refraction and Reflections
Mô tả This includes both a pre-lab homework and a lab that could be used in a recitation.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn
Loại Bài tập về nhà, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá prism, refraction
Mô phỏng Khúc xạ ánh sáng


Tác giả Danny Rehn
Email liên lạc daniel.rehn@colorado.edu
Trường / Tổ chức CU Boulder
Ngày đăng ký 16/07/2011
Ngày cập nhật 18/07/2011