Gravity Assist


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity Assist
Mô tả
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Chứng minh
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gravity assist, orbit, slingshot, spacecraft
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo


Tác giả Ahmad Abdelhadi
Email liên lạc aabdelh@gmail.com
Trường / Tổ chức New York Institute of Technology
Ngày đăng ký 10/05/2011
Ngày cập nhật 10/05/2011