Balloons and Buoyancy : How do gases in different containers behave in gases fluids? Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Balloons and Buoyancy : How do gases in different containers behave in gases fluids?
Mô tả This is an inquiry lab, but there are some specific directions given in the student handout because my students did not use all the tools correctly without these tips.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá buoyancy, gas, phet
Mô phỏng Bong bóng và Sự nổi


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 25/04/2011
Ngày cập nhật 04/07/2013