Gravity and Orbits-Vector Concept Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gravity and Orbits-Vector Concept
Mô tả These are 2 questions that I wrote to help my students review vector addition before we started vector addition in an Electrostatics units. I think it could be used in many topics, but the teacher needs to emphasize that the vectors are not to scale in the sim on the Cartoon tab.
Chủ đề Khoa học về trái đất, Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Câu hỏi trắc nghiệm
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá force, gravity, scale, vector addition
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5), Lực hấp dẫn và quỹ đạo


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 24/02/2011
Ngày cập nhật 28/11/2016