Collision Lab : Introduction to One Dimension collisions Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Collision Lab : Introduction to One Dimension collisions
Mô tả This is a lesson that was used in the first version of Collision Lab. We expect to continue to develop the sim.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá collision, conservation, elasticity, energy, momentum
Mô phỏng Va chạm (HTML5), Va chạm


Tác giả Patricia Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 21/12/2010
Ngày cập nhật 12/03/2021