Ramp lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ramp lab
Mô tả This introduces students to the concepts of forces on a ramp.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Ramp Concepts
Mô phỏng Mặt phẳng nghiêng: Lực và Chuyển động


Tác giả Nathan Upchurch
Email liên lạc Nathan.Upchurch@txkisd.net
Trường / Tổ chức Texas High School
Ngày đăng ký 10/11/2010
Ngày cập nhật 22/12/2010