Spring to Another World


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Spring to Another World
Mô tả Use "Masses and Springs" to determine force constants, a mass value, and the gravitational acceleration of an unknown planet. Classroom teachers using school email addresses can obtain the answer key. Send your request for "Spring to Another World Answer Key" to dean@phyz.org.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Conceptual Physics Tech Lab, Hooke's law, Phyz, spring-mass oscillator
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Dean Baird, Paul G. Hewitt
Email liên lạc dean@phyz.org
Trường / Tổ chức Rio Americano High School
Ngày đăng ký 09/11/2010
Ngày cập nhật 19/10/2014