Strong and Weak Acids Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Strong and Weak Acids
Mô tả This activity was used in a one-hour recitation at the University of Colorado in General Chemistry.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Acid, Concentration, Dilution, Dissociation, Equilibrium, Solution, Strength, Strong, Water, Weak, pH
Mô phỏng Dung dịch Acid-Base (HTML5), Dung dịch Acid-Base


Tác giả Kelly Lancaster, Laurie Langdon
Email liên lạc kelly.lancaster@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 04/11/2010
Ngày cập nhật 26/05/2015