Density-introduction Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Density-introduction
Mô tả This is an activity that was designed as part of a collaborative project with middle school teachers at Uplift Education in Dallas, Texas. It could be used in a physical science, physics, or chemistry course depending on the student population. One of the files is a pre-lab with real equipment written by Christine Denison. The teacher notes includes some of Christine’s thoughts about how the activity went and possible changes. We may re-post this lesson before the next school year.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Chứng minh, Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bouyancy, density, displacement, fluids, intensive, mass, properties, volume
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Katherine Perkins, Christine Denison
Email liên lạc katherine.perkins@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 19/10/2010
Ngày cập nhật 19/05/2015