Exploring Voltage in Series Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Voltage in Series Circuits
Mô tả Students explore voltage in a series circuit.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá series circuits, voltage
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả dorina kosztin
Trường / Tổ chức univ of missouri columbia
Ngày đăng ký 18/10/2010
Ngày cập nhật 18/10/2010