Phet Simulering For waves - in Norwegian


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Phet Simulering For waves - in Norwegian
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Norwegian Bokmal
Từ khoá Wave speed, interference, reflection
Mô phỏng Sóng âm


Tác giả Todd Nore
Trường / Tổ chức Lillestrom vg skole
Ngày đăng ký 19/03/2010
Ngày cập nhật 08/11/2010