Phet Simulering For waves - in Norwegian


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Phet Simulering For waves - in Norwegian
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Norwegian Bokmal
Từ khoá Wave speed, interference, reflection
Mô phỏng Sóng âm


Tác giả Todd Nore
Email liên lạc todd.nore@lillestrom.vgs.no
Trường / Tổ chức Lillestrom vg skole
Ngày đăng ký 19/03/2010
Ngày cập nhật 08/11/2010