Puissance electrique


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Puissance electrique
Mô tả Calculation of electrical power. The activity is in French.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Khác
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Pháp
Từ khoá Power, current, voltage
Mô phỏng Mạch điện Pin - Điện trở, Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Bernard Lacour
Trường / Tổ chức TCA
Ngày đăng ký 26/01/2010
Ngày cập nhật 23/12/2010