The Visible Spectrum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề The Visible Spectrum
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electromagnetic spectrum waves
Mô phỏng Đèn neon và đèn phóng điện


Tác giả Phil Cook
Email liên lạc chemteacherphil@gmail.com
Trường / Tổ chức Culver Academies
Ngày đăng ký 21/11/2008
Ngày cập nhật 21/11/2008