Maze game: 2 activities in pdf (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Maze game: 2 activities in pdf (Inquiry Based)
Mô tả This is a pdf of two activities that can downloaded in Word for editing by viewing the activities separately.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá maze, motion, phet, vectors
Mô phỏng Mê lộ


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 21/10/2008
Ngày cập nhật 07/07/2013