Curve Fitting: How well does the curve describe the data? (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Curve Fitting: How well does the curve describe the data? (Inquiry Based)
Mô tả This activity could be used in any course where students are asked to understand how well a curve describes a set of data. These are a few of the Learning Goals: Students will be able to: Explain how the range, uncertainty and number of data points affect correlation coefficient and Chi squared; Describe how correlation coefficient and chi squared can be used to indicate how well a curve describes the data relationship; Apply understanding of Curve Fitting to designing experiments
Chủ đề Hoá học, Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chi squared, correlation coefficient, data, phet activity, regression
Mô phỏng Vẽ đường cong thực nghiệm (HTML5)


Tác giả Trish Loeblein, Mike Dubson
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 18/07/2008
Ngày cập nhật 11/11/2019