Battery-Resistor Circuit Simulation Homework II


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Battery-Resistor Circuit Simulation Homework II
Mô tả This is a one multiple part problem homework assignment from CU Boulder's PHYS1020, a continuation of PHYS1010, thus starting with battery-resistor circuitry. Please email [email protected] if you are a teacher and would like a solution key.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Homework
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 1020, II, battery, battery-resistor, circuit, homework, phys1020, resistor, simulation
Mô phỏng Mạch điện Pin - Điện trở


Tác giả Kathy Perkins, Carl Wieman
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 17/07/2008
Ngày cập nhật 08/01/2011