Conservation of Energy 4 Energy Skate Park: Calculations with Conservation of Mechanical Energy using time graphs (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Energy 4 Energy Skate Park: Calculations with Conservation of Mechanical Energy using time graphs (Inquiry Based)
Mô tả This is a guided inquiry lab that is the fourth in a series that uses Energy Skate Park. Learning Goals: Students will be able to use Energy-Time graphs to use a given time to: Estimate a location for the Skater on a track; Calculate the speed or height of the Skater Friction and frictionless; Predict energy distribution for tracks with and without friction. This has not been updated for the html5 version, but could be used on the playground screen.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation, energy, height, mechanical, phet activity, speed
Mô phỏng Công viên ván trượt (HTML5), Công viên trượt ván.


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 28/06/2008
Ngày cập nhật 06/02/2021