Potential Difference in Circuits Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Potential Difference in Circuits
Mô tả This is a 1-2 hour tutorial, focussing on the concept of potential difference in electric circuits. The tutorial is an adaptation of the University of Washington Tutorial in Physics and complements their work.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, current, electricity, voltage
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock
Email liên lạc archie.paulson@colorado.edu
Trường / Tổ chức University of Colorado, Boulder
Ngày đăng ký 09/06/2008
Ngày cập nhật 30/10/2017