Potential Difference in Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Potential Difference in Circuits
Mô tả This is a 1-2 hour tutorial, focussing on the concept of potential difference in electric circuits. The tutorial is an adaptation of the University of Washington Tutorial in Physics and complements their work.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, current, electricity, voltage
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Archie Paulson, Kathrine Perkins, Steve Pollock
Trường / Tổ chức University of Colorado, Boulder
Ngày đăng ký 09/06/2008
Ngày cập nhật 30/10/2017