Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based)
Mô tả This includes my lesson plan for the entire unit so teachers can see how I integrate PhET and physical labs. If you want to download an activity to edit, links have been provided to the Ideas pages for the activity.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electric, field, force, magnet, phet activity, static
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện, Điện tích và điện trường (HTML5), Điện tích và điện trường, Hockey điện, Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY, Định luật Faraday (HTML5), Định luật Faraday, John Travoltage (HTML5), John Travoltage


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 01/05/2008
Ngày cập nhật 06/09/2016