Circuit activity 3 Combination Circuits (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit activity 3 Combination Circuits (Inquiry Based)
Mô tả I have written a series of three labs for circuits. The first two have skills using both real equipment and the simulation for the honors classes. There are also versions that mostly use the sim that the regular physics teacher used. The last lab is meant to be done with real equipment using CCK to check their circuits. Also, I wrote a version of the third lab for use with the sim only.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, combination, phet activity
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 01/05/2008
Ngày cập nhật 07/07/2013