Trip to Mars


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Trip to Mars
Mô tả In this lab you will learn about something called a Hohmann transfer orbit, which is the least energy way to get from one planet to another. Lab uses several web applets: Chris Mihos's "Trip to Mars" (and supporting JavaLab website); PhET's "My Solar System;" and Chris Dolan's "Astronautics."
Chủ đề Thiên văn học
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá astronautics, gravity, orbits, solar system
Mô phỏng Thái Dương Hệ của tôi


Tác giả Elizabeth Praton
Trường / Tổ chức Franklin and Marshall College
Ngày đăng ký 11/04/2008
Ngày cập nhật 11/04/2008