Equation Grapher: Stretch Armstrong Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Equation Grapher: Stretch Armstrong
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Math
Mô phỏng Equation Grapher


Tác giả beki toussaint
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức csu
Ngày đăng ký 03/03/2008
Ngày cập nhật 02/09/2015