Reflection and Transmission Interactive Lecture Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Reflection and Transmission Interactive Lecture
Mô tả These are lecture notes, including many concept questions and interactive lecture demos, for 50 minute lecture on reflection and transmission at a step potential in a sophomore level modern physics course. For more details about the course, please see: http://per.colorado.edu/modern. Please email phethelp@colorado.edu if you are a teacher and would like a solution key.
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Quantum Mechanics, energy, modern physics, phet activity
Mô phỏng Hiệu ứng chui hầm lượng tử và gói sóng.


Tác giả Sam McKagan, Kathy Perkins, and Carl Wieman
Email liên lạc sam.mckagan@gmail.com
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 02/03/2008
Ngày cập nhật 09/01/2011