Probability Plinko Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Probability Plinko
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá probability
Mô phỏng Xác suất Plinko


Tác giả beki toussaint
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức csu
Ngày đăng ký 11/02/2008
Ngày cập nhật 02/09/2015