Wave clicker questions (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave clicker questions (Inquiry Based)
Mô tả This is a file from combined from my lessons for each wave simulation
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá concept question, phet activity, waves
Mô phỏng Tổng hợp sóng, Quang hình, Cộng hưởng, Sóng âm, Giao thoa sóng, Sóng trên một sợi dây (HTML5), Sóng trên một sợi dây


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 21/02/2008
Ngày cập nhật 27/05/2015