Davisson Germer lecture and homework Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Davisson Germer lecture and homework
Mô tả This activity includes lecture notes for a 50 minute lecture and a homework problem for an introduction to the Davisson Germer experiment for a sophomore level modern physics course. The lecture notes include many concept questions. For more details about the course, please see: http://per.colorado.edu/modern
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Câu hỏi củng cố
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electron diffraction, electron waves, phet activity
Mô phỏng Thí nghiệm Davisson-Germer


Tác giả Sam McKagan, Kathy Perkins, Carl Wieman, and Noah Finkelstein
Email liên lạc sam.mckagan@gmail.com
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 02/01/2008
Ngày cập nhật 20/04/2010