Energy Skate Park Clicker Questions (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Energy Skate Park Clicker Questions (Inquiry Based)
Mô tả These are the clicker questions from all four of my "Conservation of Energy using Energy Skate Park" activities. For more information on how I used them, download the lesson plans for each
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation, energy, graph, phet activity
Mô phỏng Công viên trượt ván.


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 25/07/2008
Ngày cập nhật 07/07/2013