Conservation of Energy 3 Energy Skate Park: Calculations with Mechanical energy (no time graphs) (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Conservation of Energy 3 Energy Skate Park: Calculations with Mechanical energy (no time graphs) (Inquiry Based)
Mô tả This is the third in a series of Energy Skate Park lessons. It is an inquiry lesson with the Learning Goals:Students will be able to Calculate speed or height from information about a different position and Describe how different gravity fields effect the predictions. This has not been updated for the html5 version, but could be used on the playground screen.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation, energy, gravity, height, phet activity, speed
Mô phỏng Công viên ván trượt (HTML5), Công viên trượt ván.


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 20/10/2007
Ngày cập nhật 06/02/2021