Designing Experiments Using Masses & Springs Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Designing Experiments Using Masses & Springs
Mô tả This activity was used in 9th grade physics to help students learn how to design their own investigations. The learning goals were: 1) Write testable questions 2) Isolate variables 3) Organize data in tables 4) Analyze data (draw conclusions) The file "Week11.doc" shows how this lesson fit into the whole week's plan. We did this activity on Tuesday.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá design, experiment, force, investigations, mass, spring
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Karen King
Email liên lạc kingkar@missouri.edu
Trường / Tổ chức Denver School of Science and Technology
Ngày đăng ký 13/08/2007
Ngày cập nhật 28/04/2015