Reactions and Rates College version for tab 3- kinetics (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Reactions and Rates College version for tab 3- kinetics (Inquiry Based)
Mô tả The lesson called was derived from an activity by Linda Koch used at CU in an upper division chemistry course. It is good for how concentration and temperature affect rate. It could be used to reinforce the traditional clock reaction experiment or as a replacement. I will not be using it in my first year course.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemistry, kinetics, phet activity, rate constant, reaction coordinate
Mô phỏng Phản ứng và tốc độ phản ứng


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 05/08/2007
Ngày cập nhật 07/07/2013