Introduction to Oscillations Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Introduction to Oscillations
Mô tả This activity uses the mass on a spring to introduce oscillations to students. Learning Goals: Students will be able to: o Give examples of everyday things that oscillate o Calculate the frequency and period of an oscillating object o Write a description of frequency and period that includes illustrations
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Sound, Waves
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Karen King
Email liên lạc kingkar@missouri.edu
Trường / Tổ chức Denver School of Science and Technology
Ngày đăng ký 02/04/2007
Ngày cập nhật 28/04/2015