Circuit Construction Kit: DC & AC Exploration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit Construction Kit: DC & AC Exploration
Mô tả The student will be able to explain how a resistor, an inductor, or a capacitor effects the operation of a DC circuit.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả curt miller
Trường / Tổ chức Wheat Ridge High School
Ngày đăng ký 31/03/2007
Ngày cập nhật 18/09/2007