Vector Addition 2: Understanding Force equilibrium (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Vector Addition 2: Understanding Force equilibrium (Inquiry Based)
Mô tả This is a lab using three spring scales tied together and the Vector Addition simulation to help understand vector addition. I did this lab after doing my first activity with the Vector Addition simulation. This uses an inquiry approach.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Khác
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Vectors, component, equilibrium, math, phet activity, statics
Mô phỏng Cộng vector (HTML5), Cộng Vector


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 02/11/2006
Ngày cập nhật 06/11/2019