E/M Waves Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề E/M Waves
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá emission, energy, frequency, microscopy, nanoscale, photon, wavelength, waves
Mô phỏng Đèn neon và đèn phóng điện


Tác giả Phil Cook
Email liên lạc chemteacherphil@gmail.com
Trường / Tổ chức Culver Academies
Ngày đăng ký 03/05/2010
Ngày cập nhật 09/05/2010