Masses and Springs


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Masses and Springs
Mô tả Students calculate the k constant for a spring set to different stiffnesses by placing a barrel of known mass on the spring and recording the stretch distance of the spring.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Proportionality
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả Stephan Graham
Trường / Tổ chức Arrupe Jesuit High School
Ngày đăng ký 28/09/2006
Ngày cập nhật 28/09/2006