Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit Lab 2 - Series and Parallel Circuits
Mô tả This lab is based on Trish Loeblein's Circuit Lab 2, but has been revised for a regular physics class. This lab includes activities that are not computer-based and require equipment.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuits, Electricity
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Amy Jordan
Trường / Tổ chức Evergreen High School
Ngày đăng ký 25/07/2006
Ngày cập nhật 30/10/2017