Wave Particle Duality Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Wave Particle Duality
Mô tả This is an essay question designed to to help students think about wave particle duality in the context of the double slit experiment. It was designed to be used in homework in a sophomore level modern physics class, after lecture instruction on the wave particle duality including a demonstration of the Quantum Wave Interference simulation. For more details about the course, please see: http://per.colorado.edu/modern
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn
Loại Bài tập về nhà
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Quantum Mechanics, energy, light, particle, phet activity, wave
Mô phỏng Giao thoa sóng lượng tử


Tác giả Sam McKagan, Kathy Perkins, and Carl Wieman
Email liên lạc sam.mckagan@gmail.com
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 23/07/2006
Ngày cập nhật 20/04/2010