Induction (high school version) (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Induction (high school version) (Inquiry Based)
Mô tả This uses both Faraday Lab and Faraday Law simulations. The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. Learning Goals: Students will be able to: Identify equipment and conditions that produce induction & Compare and contrast how both a light bulb and voltmeter can be used to show characteristics of the induced current & Predict how the current will change when the conditions are varied. There is also a college version that can be used as a homework.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Magnetism, current, induce, magnet, phet activity
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY, Định luật Faraday (HTML5), Định luật Faraday, Máy phát điện


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 30/07/2005
Ngày cập nhật 27/05/2015