Magnets-Introduction (Inquiry Based) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Magnets-Introduction (Inquiry Based)
Mô tả The students will use the simulation to learn the goals through an inquiry approach. Learning Goals: Students will be able to 1.Predict the direction of the magnet field for different locations around a bar magnet and electromagnet. 2.Compare and contrast bar magnets and electromagnets 3.Identify the characteristics of electromagnets that are variable and what effects each variable has on the magnetic field strength and direction. 4.Relate magnetic field strength to distance quantitatively and qualitatively 5.Compare and contrast the fields of gravity and magnets qualitatively
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Faraday, Magnetism, field, magnet, phet activity, pole
Mô phỏng Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY, Nam châm và la bàn, Nam châm và nam châm điện


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET CU Boulder
Ngày đăng ký 30/07/2005
Ngày cập nhật 20/07/2013