Nguyên mẫu có tính tiện dụng

Biểu tượng nhập liệu thay thế để chỉ ra việc có thể truy cập bằng bàn phím ngoài chuột và màn hình chạm. Học sinh có thể sử dụng bàn phím để tương tác với mô phỏng. Mô phỏng cũng có thể chứa vài mô tả đơn giản.

Biểu tượng mô tả đơn giản cho biết mô phỏng chứa các mô tả tĩnh. Mô tả đơn giản cung cấp các thông tin định hướng hữu ích như tóm tắt kịch bản, tiêu đề các vùng và nhóm, tên các đối tượng tương tác. Mô tả tĩnh có thể truy cập bằng phần mềm đọc màn hình.

Biểu tượng mô tả động cho biết mô phỏng và sự tương tác của nó được mô tả đầy đủ và thay đổi theo sự tương tác của người sử dụng. Một tương tác có mô tả động sẽ có thêm thông tin trạng thái động và cảnh báo tương tác theo thời gian thực vào bộ mô tả tĩnh đơn giản đã thiết kế. Các mô tả tĩnh và động tạo ra một trải nghiệm tương tác được mô tả phong phú bằng cách sử dụng phần mềm đọc màn hình.

Biểu tượng Tạo âm cho biết các tổ hợp âm thanh có thể được thêm vào mô phỏng để tăng cường trải nghiệm học tập. Âm thanh có thể được sắp xếp để thay đổi các tham số đại diện cho các thay đổi khoa học đang diễn ra. Âm thanh có thể giống âm thanh thực hay hiệu ứng âm thanh (thí dụ như âm thanh cọ xát của bàn chân trên thảm). Chúng được thiết kế để tạo cho các trải nghiệm có tính hoà nhập và sống động hơn.

Biểu tượng nguyên mẫu cho biết các tính chất tiện dụng được liệt kê của mô phỏng đang ở giai đoạn thiết kế nào. Người dùng thử mô phỏng và cho phản hồi góp ý cũng nên chú ý rằng các nguyên mẫu đang trong giai đoạn phát triển và chưa được thử nghiệm đầy đủ.

Bong bóng và tĩnh điện

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả dộng
 • Phiên bản chính thức: Bong bóng và tĩnh điện
 • Cầm một bong bóng để tìm hiểu các khái niệm về tĩnh điện như truyền điện tích, hút, đẩy và điện tích cảm ứng

John Travoltage

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả dộng, Sự tạo âm
 • Phiên bản chính thức: John Travoltage
 • Sử dụng chân và tay của John để phát hiện lúc anh ta bị điện giật!

Điện trở của một dây dẫn

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả đơn giản
 • Phiên bản chính thức: Điện trở của một dây dẫn
 • Quan sát sự thay đổi của phương trình và dây dẫn khi bạn sử dụng thanh trượt điện trở suất, chiều dài và thiết diện.

Định luật Coulomb

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế
 • Phiên bản chính thức: Định luật Coulomb
 • Quan sát sự thay đổi của lực tĩnh điện khi bạn thay đổi khoảng cách giữa các điện tích và điện lượng ở cả 2 thang đo vĩ mô và nguyên tử.

Ma sát

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế
 • Phiên bản chính thức: Ma sát
 • Nắm quyển sách Hoá học để chơi đùa và tìm hiểu các khái niệm liên hệ tới sự ma sát. Nên chú ý rằng nếu bạn sử dụng máy đọc màn hình VoiceOver với mô phỏng này thì chế độ Quick Nav của VoiceOver dễ bị kích hoạt trong khi di chuyển sách. Tuy vậy theo kinh nghiệm, ta nên để Quick Nav off.

Phân tử và ánh sáng

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế
 • Phiên bản chính thức: Phân tử và ánh sáng
 • Điều chỉnh thanh trượt của nguồn sáng và quan sát phân tử tương tác với ánh sáng như thế nào. Nên nhớ rằng phần mô tả có thể truy cập bằng máy đọc màn hình.

Định luật Ohm

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả dộng, Sự tạo âm
 • Phiên bản chính thức: Định luật Ohm
 • Sử dụng thanh trượt hiệu thế và điện trở và quan sát các thay đổi của phương trình và mạch điện.

Tán xạ Rutherford

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả đơn giản
 • Phiên bản nguyên mẫu: RS 1.1.0-dev.4
 • Cho dòng hạt alpha chuyển động để bắt đầu thí nghiệm của Rutherford. Nên nhớ rằng sim không có hộp thoại phím tắt.

Xác suất Plinko

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả đơn giản
 • Phiên bản nguyên mẫu: PP 1.2.0-dev.3
 • Thả banh và quan sát. Nên nhớ rằng sim không có hộp thoại các phím tắt và mô tả đơn giản đang được phát triển.

Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả đơn giản
 • Phiên bản nguyên mẫu: RPAL 1.2.0-dev.3
 • Chuẩn bị sandwiche rồi quan sát các phân tử để tìm hiểu then các sản phẩm và các chất dư của phản ứng . Nên nhớ rằng sim này không có hộp thoại các phím tắt và các mô tả đơn giản đang được phát triển.

Phân tử và ánh sáng

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả dộng, Sự tạo âm
 • Phiên bản nguyên mẫu: MAL 1.5.0-dev.5
 • Nguyên mẫu có âm thanh: MAL 1.0.0-dev.62
 • Điều chỉnh thanh trượt của nguồn sáng và quan sát phân tử tương tác với ánh sáng như thế nào. Nên nhớ rằng mẫu thử hướng dẫn bằng âm thanh không có mô tả về bàn phím.

Nồng độ Mol

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả đơn giản
 • Phiên bản nguyên mẫu: Molarity 1.4.0-a11yComboBox.4
 • Nên nhớ rằng chúng tôi mới bắt đầu với mẫu thử này. Nó có một combobox dành cho chất tan..

Tụ điện: phần cơ bản

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả đơn giản
 • Phiên bản nguyên mẫu: CLB 1.0.0-dev.14
 • Trước kia (2015) việc tìm hiểu cách để có thể truy cập sim đã xảy ra trong trường hợp Tụ điện. Sim được điều khiển bằng bàn phím cùng với một số mô tả bằng âm thanh khi sử dụng mode 'Forms' với một máy đọc màn hình. Chúng tôi đang cập nhật nội dung và tương tác sao cho sim có thể truy cập được bằng máy đọc màn hình trong tất cả các mode. Mẫu này đã được kiểm tra với NVDA và Firefox.

Lực và chuyển động: Phần cơ bản

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả đơn giản
 • Phiên bản nguyên mẫu: FAMB 2.0.0-accessible-instance.2
 • Trước kia (2015) việc tìm hiểu cách để có thể truy cập sim đã xảy ra trong trường hợp Lực và Các điều cơ bản về chuyển động. Sim được điều khiển bằng bàn phím cùng với một số mô tả bằng âm thanh khi sử dụng mode 'Forms' với một máy đọc màn hình cho trường hợp 'Tổng lực'. Chúng tôi đang cập nhật nội dung sao cho sim có thể truy cập được bằng máy đọc màn hình trong tất cả các mode. Ghi chú về tương tác chính: bấm 'Enter' hay 'SpaceBar' để vào một nhóm các puller. Khi đã ở trong nhóm, dung phím mũi tên để chọn các gút khác nhau. Bấm 'Esc' để thoát ra, 'Tab' để chuyển sang phần tử kế tiếp. Mẫu này đã được kiểm tra với NVDA và Firefox.

Học sinh đã có thể sử dụng nhiều phương pháp nhập liệu để tương tác với mô phỏng thí dụ như dùng chuột, trackpad hay màn hình chạm . Điều hướng bằng bàn phím được thêm vào để mở rộng tuỳ chọn phương pháp nhập, bằng phím và các thiết bị trợ giúp như công tắc, joystick, bàn phím thay thế, thiết bị trỏ điện tử, áp suất không khí,...

Chiến lược thiết kế của chúng tôi cho điều hướng và truy cập bằng bàn phím là:

 • dùng kiểu in đậm gây chú ý (chung cho các sim) để chỉ ra giai đoạn mà học sinh đang trải qua trong khi tìm hiểu bài
 • làm theo các kiểu thiết kế tiện dụng đã biết (see ARIA Authoring Practices) để bảo đảm các tương tác thật quen thuộc với học sinh sử dụng các cách nhập liệu thay thế
 • cung cấp hướng dẫn ngay trong sim để các tương tác chủ yếu có dạng đối thoại bằng các phím tắt gọn gàng

Chúng tôi đang thiết kế các mô tả được đọc lớn bằng các phần mềm đọc màn hình. Những mô tả này cung cấp thêm cơ cấu xuất liệu cho các mô phỏng. Các mô tả đơn giản và động, sẽ cho học sinh truy cập vào các lớp ẩn giấu cung cấp một kiểu bố trí màn hình dựa trên văn bản, điều hướng, tương tác và thông tin trạng thái động thật rõ ràng khi mô phỏng thay đổi và sự phản hồi nhanh chóng những điều đang xảy ra (thí dụ các cảnh báo) trong khi tương tác. Các mô phỏng kèm mô tả cũng đã được bổ sung phần truy cập bằng bàn phím.

Việc nghiên cứu trong tương lai sẽ tập trung vào việc tạo ra các mô tả cho nhiều học sinh hơn. Hiện nay các mô tả chỉ có thể được truy cập bằng cách sử dụng phần mềm đọc màn hình trong các bộ trình duyệt-máy đọc sau đây:

 • NVDA và Firefox trên Windows
 • JAWS và Chrome trên Windows
 • VoiceOver và Safari trên Mac OS

Bằng cách sử dụng phần mềm đọc màn hình học sinh luôn luôn có thể đọc các mô phỏng bằng các phím mũi tên (tức là phím con trỏ của máy đọc màn hình). Học sinh có thể đọc lướt qua bằng các câu lệnh (thí dụ đọc lướt qua theo vùng, theo tiêu đề và theo các phần tử tương tác).

Ngoài ra, bất kể phần mềm được sử dụng, học sinh có thể dùng phím Tab và Shift+Tab để đi tới và lui trong mô phỏng.

Tiếp cận 2 giai đoạn để mô tả thiết kế

Việc thiết kế mô tả động cung cấp phiên bản mô tả đầy đủ của mô phỏng thì phức tạp và mất nhiều thời gian thiết kế và thử nghiệm. Với nỗ lực để sớm mở rộng khả năng truy cập, chúng tôi có 2 giai đoạn để thiết kế mô tả:

 1. Trong giai đoạn 1 chúng tôi thiết kế các mô tả đơn giản của mô phỏng nhằm cung cấp định hướng của cấu trúc mô phỏng và tên của các phần tử tương tác
 2. Trong giai đoạn 2 chúng tôi thiết kế các mô tả động của mô phỏng bao gồm mọi thông tin trạng thái động và cảnh báo tương tác động mô tả điều đang xảy ra.

Trong khi nghiên cứu chúng tôi xem các mô tả đơn giản là các mô tả tĩnh, tức là các mô tả mà chủ yếu không thay đổi. Mô tả động và các cảnh báo tương tác là các mô tả được thiết kế trong giai đoạn 2 và tạo ra một trải nghiệm tương tác đầy đủ. Về phần này hãy tham khảo bài báo của chúng tôi về chiến lược mô tả (Smith, Lewis & Moore, 2017). Dựa trên những điều chúng tôi đã thu lượm được, chúng tôi đang nỗ lực tạo ra mô phỏng có thể dùng bàn phím với các mô tả tĩnh đơn giản để cung cấp khả năng truy cập tối thiểu. Trải nghiệm mô tả động đầy đủ đòi hỏi chu trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển lâu dài.

Tạo âm là sử dụng các âm thanh không phải là lời nói (như các giai điệu âm nhạc) để chuyên chở thông tin. Đối với học sinh truy cập các mô tả trong mô phỏng, việc dùng sự tạo âm sẽ bổ sung cho mô tả bằng văn bản và cung cấp con đường truyền tin liên tục – điều mà ta khó thực hiện bằng lời. Đối với học sinh tìm hiểu mô phỏng theo cách trực quan, sự tạo âm cung cấp một kiểu truyền đạt các quan hệ phức tạp mới. Các sim có kèm âm thanh được thử nghiệm bằng cách sử dụng trình duyệt có hỗ trợ web audio. Chúng bao gồm:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari