Nguyên mẫu có tính tiện dụng

Sim có nhập liệu thay thế sẽ có thêm cách truy cập bằng bàn phím ngoài chuột và màn hình chạm truyền thống. Học sinh có thể sử dụng bàn phím để tương tác với mô phỏng. Mô phỏng có nhập liệu thay thế cũng có thể chứa vài mô tả nhằm nhận biết vật thể và giá trị. Những mô tả đơn giản này, nếu có thể, được truy cập bằng phần mềm đọc màn hình.

Một sim có âm thanh và sử dụng âm thanh không lời đã thêm vào những âm được thiết kế để tạo ra một trải nghiệm có ý nghĩa, có tính nhập vai cho tất cả học sinh bao gồm những học sinh thị lực yếu. Âm được tạo ra được thiết kế cẩn thận để thay đổi những giá trị biểu diễn cho các khái niệm khoa học có trong sim. Như vậy, tương tác có âm thanh cung cấp sự truy cập khoa học theo cách không cần thị giác (tức là âm). Các hiệu ứng âm thanh cũng được sử dụng trong phần thiết kế âm của sim để giúp học sinh liên hệ với những sự vật xảy ra trong đời sống thực (thí dụ như âm thanh cọ xát do việc cọ bàn chân vào tấm thảm). Các âm này, được sử dụng độc lập hay phối hợp sẽ tăng cường kinh nghiệm học tập cho mọi học sinh. Ta cũng có thể tắt âm thanh bằng cách dùng nút âm phổ biến trên thanh menu của sim.

Sim có mô tả tương tác cung cấp một trải nghiệm tương tác được mô tả đầy đủ, nghĩa là bàn phím có thể truy cập, cập nhật động và đáp ứng tự động nhằm thay đổi một người sử dụng giống như họ đang tương tác với mô phỏng. Bằng cách sử dụng phần mềm đọc màn hình, mô tả tương tác sẽ cung cấp một trải nghiệm tương tác hấp dẫn, thiết thực cho những học sinh khiếm thị hay thị lực suy yếu nặng.

A mobile accessible sim provides a fully described interactive experience that is accessible with VoiceOver and its special screen reader touch gestures. Using VoiceOver and touch gestures students can engage in a dynamic described experience along side peers using the visual sim. Mobile accessibility provides an engaging described interactive experience for students who are blind or have a severe vision impairment. Students must have access to and know how to use a touch device with the latest iOS, such as an iPad or iPhone.

A sim with zoom and magnification enables all students to zoom in for a closer look. Students can use pinch to zoom and drag gestures to zoom in and pan around on touch devices. With the keyboard, students can zoom in using typical keyboard shortcuts (Mac: Command +/-, Windows: Ctrl +/-) or pan to an area for close examination using arrow keys. The sim auto pans to keep the focused item in view when using a keyboard.

Biểu tượng nguyên mẫu cho biết các tính chất tiện dụng được liệt kê của mô phỏng đang ở giai đoạn thiết kế nào. Người dùng thử mô phỏng và cho phản hồi góp ý cũng nên chú ý rằng các nguyên mẫu đang trong giai đoạn phát triển và chưa được thử nghiệm đầy đủ.

Bong bóng và tĩnh điện alternative input interactive description

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả tương tác, , ,
 • Phiên bản chính thức: Bong bóng và tĩnh điện
 • Cầm một bong bóng để tìm hiểu các khái niệm về tĩnh điện như truyền điện tích, hút, đẩy và điện tích cảm ứng

Định luật Coulomb alternative input

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, , , ,
 • Phiên bản chính thức: Định luật Coulomb
 • Quan sát sự thay đổi của lực tĩnh điện khi bạn thay đổi khoảng cách giữa các điện tích và điện lượng ở cả 2 thang đo vĩ mô và nguyên tử.

Định luật Faraday alternative input sound an sonification zoom and magnification

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, , Âm thanh và sự sử dụng âm thanh không lời, Zoom và phóng đại,
 • Phiên bản chính thức: Định luật Faraday
 • Nghiên cứu định luật Faraday để thấy dòng điện đã được tạo ra như thế nào khi từ thông thay đổi.

Ma sát alternative input interactive description sound an sonification

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả tương tác, Âm thanh và sự sử dụng âm thanh không lời, ,
 • Phiên bản chính thức: Ma sát
 • Cầm quyển sách Hoá học để chơi đùa và tìm hiểu các khái niệm liên hệ tới sự ma sát. Nên chú ý rằng nếu bạn sử dụng máy đọc màn hình VoiceOver với mô phỏng này thì chế độ Quick Nav của VoiceOver dễ bị kích hoạt trong khi di chuyển sách. Do đó, theo kinh nghiệm, ta nên để Quick Nav off.

Lực hấp dẫn alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả tương tác, Mobile Accessibility Âm thanh và sự sử dụng âm thanh không lời, ,
 • Phiên bản chính thức: Lực hấp dẫn
 • Trực quan hoá lực hấp dẫn của hai quả cầu. Di chuyển hai quả cầu theo mét, thay đổi khối lượng theo kilogram và quan sát sự thay đổi lực hấp dẫn của hai quả cầu m1 và m2 tác dụng lên nhau.

Lực hấp dẫn: Những điều cơ bản alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả tương tác, Mobile Accessibility Âm thanh và sự sử dụng âm thanh không lời, ,
 • Phiên bản chính thức: Lực hấp dẫn: Những điều cơ bản
 • Minh hoạ lực hấp dẫn giữa 2 vật. Khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến lực hấp dẫn và xác định sự thay đổi của lực hấp dẫn do việc điều chỉnh các yếu tố này gây ra.

John Travoltage alternative input interactive description sound an sonification

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả tương tác, Âm thanh và sự sử dụng âm thanh không lời, ,
 • Phiên bản chính thức: John Travoltage
 • Sử dụng chân và tay của John để phát hiện lúc anh ta bị điện giật!

Nồng độ Mol alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả tương tác, Mobile Accessibility Âm thanh và sự sử dụng âm thanh không lời, ,
 • Phiên bản chính thức: Nồng độ Mol
 • Nồng độ là gì? Tìm hiểu mối liên hệ giữa mole, lít và nồng độ mol bằng cách điều chỉnh lượng chất tan, thể tích dung dịch and thay đổi các chất tan để so sánh các hợp chất hoá học khác nhau trong nước.

Phân tử và ánh sáng alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification zoom and magnification

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả tương tác, Mobile Accessibility Âm thanh và sự sử dụng âm thanh không lời, Zoom và phóng đại,
 • Phiên bản chính thức: Phân tử và ánh sáng
 • Mở nguồn ánh sáng để tìm hiểu, khám phá. Quan sát hiện tượng qua cửa sổ quan sát khi bạn kết hợp nhiều nguồn sáng và phân tử khác nhau. Cần lưu ý là mô phỏng này là mô phỏng đầu tiên có tính chất thay đổi độ phóng đại trình duyệt của chúng tôi, để bạn có thể nhìn gần khi cần.

Định luật Ohm alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả tương tác, Mobile Accessibility Âm thanh và sự sử dụng âm thanh không lời, ,
 • Phiên bản chính thức: Định luật Ohm
 • Sử dụng các thanh trượt hiệu thế và điện trở và quan sát sự thay đổi của công thức và mạch điện.

Điện trở của một dây dẫn alternative input interactive description sound an sonification

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả tương tác, Âm thanh và sự sử dụng âm thanh không lời, ,
 • Phiên bản chính thức: Điện trở của một dây dẫn
 • Quan sát sự thay đổi của phương trình và dây dẫn khi bạn sử dụng thanh trượt điện trở suất, chiều dài và thiết diện.

prototype Capacitor Lab: Basics alternative input

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, , ,
 • Prototype Version: CLB 1.0.0-dev.14
 • An early exploration (2015) into how to make a sim accessible has taken place for Capacitor Lab Basics. The sim is keyboard navigable with some auditory descriptions when using 'Forms' mode with a screen reader. We are working on updating the content and the interactions, so that the simulation can be accessed by a screen reader in any mode. This prototype has been tested with NVDA and Firefox.

prototype Faraday's Law alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification zoom and magnification

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả tương tác, Âm thanh và sự sử dụng âm thanh không lời, Mobile Accessibility Zoom và phóng đại
 • Prototype Version: 1.5.0-dev.5
 • Grab the bar magnet to explore and investigate Faraday's law and how a changing magnetic flux can produce a flow of electricity! In this prototype we are working on the interactive description design.

prototype Forces and Motion: Basics alternative input

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, , ,
 • Prototype Version: FAMB 2.0.0-accessible-instance.2
 • An early exploration (2015) into how to make a sim accessible has taken place for Forces and Motion Basics. It has working keyboard navigation and auditory descriptions for the 'Net Force' screen when the screen reader is in 'Forms' mode. We are working on updating the content so that it can be read by the screen reader in any mode. Notes for the main interaction: Press 'Enter' or 'Spacebar' to enter a group of pullers. Once in the group, use 'Arrow' keys to choose which puller you wish to select. Press 'Enter' or 'Spacebar' to select puller and move to knot selection. Use 'Arrow' keys to choose between different knots. Press 'Escape' to leave a group of pullers or knots, 'Tab' to leave group and go to next element. This prototype has been tested with NVDA and Firefox.

prototype Gravity Force Lab: Basics alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification zoom and magnification

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả tương tác, Âm thanh và sự sử dụng âm thanh không lời, Mobile Accessibility Zoom và phóng đại
 • Prototype Version: 1.1.0-dev.30
 • This prototype version of Gravity Force Lab: Basics offers our new pan and zoom feature as well as a customizable self-voicing feature that uses web speech (i.e., no screen reader necessary for speech output). Once you enable web speech, you can select different "Preferences" in the "Self-Voicing Quick Menu".

prototype John Travoltage alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification zoom and magnification

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả tương tác, Âm thanh và sự sử dụng âm thanh không lời, Mobile Accessibility Zoom và phóng đại
 • Prototype Version: 1.6.0-dev.41
 • This prototype version of John Travoltage offers our new pan and zoom feature as well as a customizable self-voicing feature that uses web speech (i.e., no screen reader necessary for speech output). Once you enable web speech, you can select different "Preferences" in the "Self-Voicing Quick Menu".

prototype Plinko Probability alternative input

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, , ,
 • Prototype Version: PP 1.2.0-dev.3
 • Drop balls to begin observations. Note this sim does not yet have a Keyboard Shortcuts dialog, and simple descriptions are in progress.

prototype Ratio and Proportion alternative input interactive description interactive description on mobile devices sound an sonification zoom and magnification

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả tương tác, Âm thanh và sự sử dụng âm thanh không lời, Mobile Accessibility Zoom và phóng đại
 • RC Version: 1.0.0-rc.2
 • Play with the left and right hands in different ways, and explore ratio and proportion. Start on the Discover screen to find each challenge ratio by moving the hands. Then, on the Create screen, set your own challenge ratios. Once you've found a challenge ratio, try to move both hands while maintaining the challenge ratio.

prototype Reactants, Products and Leftovers alternative input interactive description

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, Mô tả tương tác, ,
 • Prototype Version: RPAL 1.2.0-dev.3
 • Build sandwiches, then investigate molecules to explore reactants products and leftovers. Note this sim does not yet have a Keyboard Shortcuts dialog, and simple descriptions are in progress.

prototype Rutherford Scattering alternative input

 • Các tính chất: Nhập liệu thay thế, , ,
 • Prototype Version: RS 1.1.0-dev.4
 • Stream alpha particles to begin observations in Rutherford’s experiment. Note this sim does not yet have a Keyboard Shortcuts dialog.

Học sinh đã có thể sử dụng nhiều phương pháp nhập liệu để tương tác với mô phỏng thí dụ như dùng chuột, trackpad hay màn hình chạm . Điều hướng bằng bàn phím được thêm vào để mở rộng tuỳ chọn phương pháp nhập, bằng phím và các thiết bị trợ giúp như công tắc, joystick, bàn phím thay thế, thiết bị trỏ điện tử, áp suất không khí,...

Chiến lược thiết kế của chúng tôi cho điều hướng và truy cập bằng bàn phím là:

 • dùng kiểu in đậm gây chú ý (chung cho các sim) để chỉ ra giai đoạn mà học sinh đang trải qua trong khi tìm hiểu bài
 • làm theo các kiểu thiết kế tiện dụng đã biết (see ARIA Authoring Practices) để bảo đảm các tương tác thật quen thuộc với học sinh sử dụng các cách nhập liệu thay thế
 • cung cấp hướng dẫn ngay trong sim để các tương tác chủ yếu có dạng đối thoại bằng các phím tắt gọn gàng

Chúng tôi đang thiết kế các mô tả được đọc lớn bằng các phần mềm đọc màn hình. Những mô tả này cung cấp thêm cơ cấu xuất liệu cho các mô phỏng. Các mô tả đơn giản và động, sẽ cho học sinh truy cập vào các lớp ẩn giấu cung cấp một kiểu bố trí màn hình dựa trên văn bản, điều hướng, tương tác và thông tin trạng thái động thật rõ ràng khi mô phỏng thay đổi và sự phản hồi nhanh chóng những điều đang xảy ra (thí dụ các cảnh báo) trong khi tương tác. Các mô phỏng kèm mô tả cũng đã được bổ sung phần truy cập bằng bàn phím.

Việc nghiên cứu trong tương lai sẽ tập trung vào việc tạo ra các mô tả cho nhiều học sinh hơn. Hiện nay các mô tả chỉ có thể được truy cập bằng cách sử dụng phần mềm đọc màn hình trong các bộ trình duyệt-máy đọc sau đây:

 • NVDA và Firefox trên Windows
 • JAWS và Chrome trên Windows
 • VoiceOver và Safari trên Mac OS

Bằng cách sử dụng phần mềm đọc màn hình học sinh luôn luôn có thể đọc các mô phỏng bằng các phím mũi tên (tức là phím con trỏ của máy đọc màn hình). Học sinh có thể đọc lướt qua bằng các câu lệnh (thí dụ đọc lướt qua theo vùng, theo tiêu đề và theo các phần tử tương tác).

Ngoài ra, bất kể phần mềm được sử dụng, học sinh có thể dùng phím Tab và Shift+Tab để đi tới và lui trong mô phỏng.

Tiếp cận 2 giai đoạn để mô tả thiết kế

Việc thiết kế mô tả động cung cấp phiên bản mô tả đầy đủ của mô phỏng thì phức tạp và mất nhiều thời gian thiết kế và thử nghiệm. Với nỗ lực để sớm mở rộng khả năng truy cập, chúng tôi có 2 giai đoạn để thiết kế mô tả:

 1. Trong giai đoạn 1 chúng tôi thiết kế các mô tả đơn giản của mô phỏng nhằm cung cấp định hướng của cấu trúc mô phỏng và tên của các phần tử tương tác
 2. Trong giai đoạn 2 chúng tôi thiết kế các mô tả động của mô phỏng bao gồm mọi thông tin trạng thái động và cảnh báo tương tác động mô tả điều đang xảy ra.

Trong khi nghiên cứu chúng tôi xem các mô tả đơn giản là các mô tả tĩnh, tức là các mô tả mà chủ yếu không thay đổi. Mô tả động và các cảnh báo tương tác là các mô tả được thiết kế trong giai đoạn 2 và tạo ra một trải nghiệm tương tác đầy đủ. Về phần này hãy tham khảo bài báo của chúng tôi về chiến lược mô tả (Smith, Lewis & Moore, 2017). Dựa trên những điều chúng tôi đã thu lượm được, chúng tôi đang nỗ lực tạo ra mô phỏng có thể dùng bàn phím với các mô tả tĩnh đơn giản để cung cấp khả năng truy cập tối thiểu. Trải nghiệm mô tả động đầy đủ đòi hỏi chu trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển lâu dài.

Sử dụng âm thanh không lời là sử dụng các âm thanh không có lời nói (như các giai điệu âm nhạc) để chuyên chở thông tin. Đối với học sinh truy cập các mô tả trong mô phỏng, việc dùng âm thanh không lời sẽ bổ sung cho mô tả bằng văn bản và cung cấp con đường truyền tin liên tục – điều mà ta khó thực hiện bằng lời. Đối với học sinh tìm hiểu mô phỏng theo cách trực quan, sử dụng âm thanh không lời cung cấp một kiểu truyền đạt các quan hệ phức tạp mới. Các sim có âm thanh không lời được thử nghiệm bằng cách sử dụng trình duyệt có hỗ trợ web audio. Chúng bao gồm:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari