polski (Polish)

- HTML Kwasowość i zasadowość roztworów (HTML5) Download Run now
- Java Kwasowość i zasadowość roztworów Download Run now
Альфа випромінювання Java Rozpad alfa Download Run now
Будівник площі (HTML5) HTML Budowniczy powierzchni (HTML5) Download Run now
- HTML Model pola - wyrażenia algebraiczne (HTML5) Download Run now
- HTML Model pola - ułamki dziesiętne (HTML5) Download Run now
- HTML Model pola - wstęp (HTML5) Download Run now
- HTML Model pola - mnożenie (HTML5) Download Run now
Арифметика (HTML5) HTML Arytmetyka (HTML5) Download Run now
- Flash Arytmetyka Download Run now
- HTML Oddziaływanie atomów (HTML5) Download Run now
- Java Oddziaływanie atomów Download Run now
Балансування (HTML5) HTML Równowaga (HTML5) Download Run now
Рівновага важеля Java Równowaga Download Run now
- HTML Bilansowanie Równań Chemicznych (HTML5) Download Run now
- Java Bilansowanie Równań Chemicznych Download Run now
Електризація та взаємодія зарядів Java Balony i statyczne pole elektryczne Download Run now
Повітряні кулі і плавучість Java Balony i siła wyporu Download Run now
Кульки і статична електрика (HTML5) HTML Balony i pole elektrostatyczne (HTML5) Download Run now
- Java struktura pasma Download Run now
Коло з батареї і резистора Java Obwód bateria-rezystor Download Run now
Напруга батареї Java napięcie ogniwa Download Run now
- HTML Prawo Beera (HTML5) Download Run now
- Java Prawo Beera Lab Download Run now
Заломлення світла (HTML5) HTML Odbicie i załamanie światła (HTML5) Download Run now
Заломлення світла Java załamanie światła Download Run now
Beta Decay Java Beta Decay Download Run now
- HTML Widmo ciała doskonale czarnego (HTML5) Download Run now
- Flash Spektrum ciała doskonale czarnego Download Run now
- Java Kwantowe Stany Splątane Download Run now
- HTML Zbuduj ułamek (HTML5) Download Run now
- Java Zbuduj ułamek Download Run now
- Java Zbuduj Cząsteczkę Download Run now
Будуємо атом (HTML5) HTML Budujemy atom (HTML5) Download Run now
Побудувати атом Java Budujemy atom Download Run now
Плавучість Flash Siła Wyporu Download Run now
- Flash Zobacz Całkę Download Run now
Лабораторія конденсаторів Java Kondensatory Lab Download Run now
Лабораторія конденсаторів: Основи (HTML5) HTML Kondensatory: podstawy (HTML5) Download Run now
Заряди і поля (HTML5) HTML Ładunki i pola (HTML5) Download Run now
Заряди і поля Flash Ładunki i pola elektryczne Download Run now
Електричні кола постійного та змінного струму Java Zestaw symulacyjny obwodów - napięcia stałe i zmienne Download Run now
Конструктор для змінного і постійного струму. Віртуальна лабораторія Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Лабораторія електрики: Постійний струм (HTML5) HTML Obwody prądu stałego (HTML5) Download Run now
Електричні кола постійного струму Java Zestaw symulacyjny obwodów - tylko napięcia stałe Download Run now
Лабораторія електрики: постійний струм - віртуальна лабораторія (HTML5) HTML Obwody prądu stałego - wirtualne laboratorium (HTML5) Download Run now
Конструктор для постійного струму. Віртуальна лабораторія Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
- Flash Symulacja Kolizji Download Run now
Колір, що його бачить людина (HTML5) HTML Widzenie kolorowe (HTML5) Download Run now
Колір, що його бачить людина Java Widzenie kolorowe Download Run now
- HTML Stężenie (HTML5) Download Run now
- Java Stężenia Download Run now
Електропровідність Java Przewodnictwo Download Run now
- HTML Prawo Coulomba (HTML5) Download Run now
- Java Podwójne Studnie, a Wiązania Kowalencyjne Download Run now
- Flash Krzywa dopasowania Download Run now
- Java Doświadczenie Davisson-Germera Download Run now
Густина Flash Gęstość Download Run now
Дифузія (HTML5) HTML Dyfuzja (HTML5) Download Run now
Неонова та інші газоразрядні лампи Java Lampa neonowa i inne lampy wyładowawcze Download Run now
- Java Jedz i Ćwicz Download Run now
Електричне поле чудес Java Electric Field of Dreams Download Run now
Електричний хокей Java Elektryczny hokej - zapożyczony z pracy Ruth Chabay Download Run now
Форми енергії і її зміни (HTML5) HTML Formy energii i ich przemiany (HTML5) Download Run now
- Java Formy energii i ich przemiany Download Run now
Парк для скейтів Java Energia w Skate Parku Download Run now
Парк для скейтів: Основи (HTML5) HTML Energia w skateparku: podstawy (HTML5) Download Run now
Парк для скейтів: Основи Java Energia w Skate Parku: wstęp Download Run now
- HTML Poznajemy równania (HTML5) Download Run now
- HTML Poznajemy równania - podstawy (HTML5) Download Run now
- HTML Poznajemy równania - dwie niewiadome (HTML5) Download Run now
- Flash Kreator wykresu równania Download Run now
- Flash Oszacowania Download Run now
- HTML Wyrażenia algebraiczne (HTML5) Download Run now
Лабораторія електромагнітизму Java Elektromagnetyczne laboratorium Pana Faradya Download Run now
Закон Фарадея (HTML5) HTML Prawo Faradaya (HTML5) Download Run now
закон Фарадея Flash Prawo Faradaya Download Run now
- Java Ciśnienie i Przepływ Cieczy Download Run now
Forces in 1 Dimension Java Siły w jednym wymiarze Download Run now
Forces and Motion Java Siły i ruch Download Run now
Сили і рух: Основи (HTML5) HTML Siły i ruch: Podstawy (HTML5) Download Run now
- Java Siły i ruch: Podstawy Download Run now
- Java Fourier: Konstruowanie fal Download Run now
Порівняння дробів (HTML5) HTML Porównywanie ułamków (HTML5) Download Run now
- Java Porównywanie ułamków Download Run now
Дроби: Рівність (HTML5) HTML Ułamki: równość (HTML5) Download Run now
Дроби: Вступ (HTML5) HTML Ułamki: wstęp (HTML5) Download Run now
- Java Ułamki - wstęp Download Run now
- HTML Ułamki: liczby mieszane (HTML5) Download Run now
Тертя (HTML5) HTML Tarcie (HTML5) Download Run now
Тертя Flash Tarcie Download Run now
- HTML Tworzenie funkcji (HTML5) Download Run now
- HTML Tworzenie funkcji - podstawy (HTML5) Download Run now
Гази. Вступ (HTML5) HTML Gazy - wstęp (HTML5) Download Run now
- HTML Gazy - właściwości (HTML5) Download Run now
Властивості газу Java Właściwości Download Run now
- HTML Ekspresja genu - podstawy (HTML5) Download Run now
- Java Ekspresja genu - podstawy Download Run now
- Java Fabryka genów: Operon Laktozowy Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
Геометрична оптика Flash Optyka geometryczna Download Run now
- Java Lodowce Download Run now
- HTML Wykresy prostych (HTML5) Download Run now
- Java Wykresy prostych Download Run now
- HTML Wykresy funkcji kwadratowych (HTML5) Download Run now
- HTML Proste: nachylenie, przecięcie z osią (HTML5) Download Run now
Гравітація і орбіти (HTML5) HTML Grawitacja, a orbity (HTML5) Download Run now
- Java Grawitacja, a orbity Download Run now
Лабораторія гравітаційних сил (HTML5) HTML Siły Grawitacyjne Lab (HTML5) Download Run now
- Java Siły Grawitacyjne Lab Download Run now
The Greenhouse Effect Java Efekt cieplarniany Download Run now
Закон Гука (HTML5) HTML ‪Prawo Hooke'a (HTML5) Download Run now
Моделі атома водню Java Modele atomu wodoru Download Run now
- HTML Izotopy i masa atomowa (HTML5) Download Run now
Ізотопи і атомні маси Java Izotopy i masa atomowa Download Run now
Джон Травольтаж (HTML5) HTML John Trawoltaż (HTML5) Download Run now
- Java Ruch biedronki w 2 wymiarach Download Run now
Lasers Java Lasery Download Run now
- HTML Regresja (najmniejsze kwadraty) (HTML5) Download Run now
- Flash Lądownik księżycowy Download Run now
Magnet and Compass Java Magnes i kompas Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Magnesy i elektromagnesy Download Run now
- HTML Traf dziesiątkę  (HTML5) Download Run now
Маси і пружини (HTML5) HTML Ciężarki na sprężynach (HTML5) Download Run now
Маси і пружини. Основи (HTML5) HTML Ciężarki na sprężynach: podstawy (HTML5) Download Run now
Маси і пружини Flash Ciężarki na sprężynach Download Run now
- Java Labirynt - Gra Download Run now
Мембранні канали Java Model membrany Download Run now
- Java Mikrofale Download Run now
- HTML Stężenie Molowe (HTML5) Download Run now
- Java Stężenie Molowe Download Run now
- Java Silniki molekularne Download Run now
- HTML Polaryzacja Cząsteczek (HTML5) Download Run now
- Java Polaryzacja Cząsteczek Download Run now
- HTML Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne (HTML5) Download Run now
- Java Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne Download Run now
- HTML Kształty cząsteczek (HTML5) Download Run now
- Java Kształty Cząsteczek Download Run now
- HTML Kształty cząsteczek: podstawy (HTML5) Download Run now
- Java Kształty cząsteczek: Podstawy Download Run now
Motion in 2D Java Ruch dwuwymiarowy Download Run now
The Moving Man Java Poruszający się człowiek Download Run now
- Java Uproszczony MRI Download Run now
Моя сонячна система Flash Mój Układ Słoneczny Download Run now
- Java Naturalna Selekcja Download Run now
- HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java Neuron Download Run now
- Flash Mody Normalne Download Run now
Ядерні реакції Java Rozpad jądra Download Run now
закон Ома (HTML5) HTML Prawo Ohma (HTML5) Download Run now
закон Ома Flash Prawo Ohma Download Run now
- Java Kontrola kształtu impulsu Download Run now
- Java Optyczna penseta i jej zastosowania Download Run now
Лабораторія маятників (HTML5) HTML Wahadło matematyczne (HTML5) Download Run now
Лабораторія маятників Flash Wahadło matematyczne Download Run now
Фотоефект Java Efekt fotoelektryczny Download Run now
- HTML Skala pH (HTML5) Download Run now
- Java skala pH Download Run now
- HTML Skala pH: podstawy (HTML5) Download Run now
- Java Tektonika płyt Download Run now
- HTML Deska Galtona (HTML5) Download Run now
- Flash Deska Galtona -prawdopodobieństwo Download Run now
Рух снарядів (HTML5) HTML Rzuty (HTML5) Download Run now
- Flash Rzuty Download Run now
- HTML Zabawa w proporcje (HTML5) Download Run now
- Java Tunelowanie kwantowe i paczki falowe Download Run now
- Java Kwatowa interferencja fal Download Run now
- Flash Promieniujący ładunek Download Run now
Radioactive Dating Game Java Datowanie Gra Download Run now
- Java Fale radiowe Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Równia pochyła: siły i ruch Download Run now
- HTML Reagenty, Produkty i Pozostałości (HTML5) Download Run now
- Java Reagenty, Produkty i Pozostałości Download Run now
- Java Reakcje i ich szybkości Download Run now
Опір провідників (HTML5) HTML Rezystancja przewodnika (HTML5) Download Run now
Опір дроту Flash Rezystancja przewodnika Download Run now
- Flash Rezonans Download Run now
Зворотні реакції Java Reakcje odwracalne Download Run now
- Java Zakręcona Biedronka Download Run now
Резерфордівське розсіювання (HTML5) HTML Doświadczenie Rutherforda (HTML5) Download Run now
Резерфордівське розсіяння Java Doświadczenie Rutherforda Download Run now
Напівровідники Java Półprzewodniki Download Run now
Просте коло зі струмом Java Obwód elektryczny Download Run now
- Java Sole i rozpuszczalność Download Run now
Звук Java Dźwięk Download Run now
Стани матерії (HTML5) HTML Stany skupienia materii (HTML5) Download Run now
- Java Stany materii Download Run now
Стан речовини: Основи (HTML5) HTML Stany skupienia: podstawy (HTML5) Download Run now
- Java Stany materii: podstawy Download Run now
- Flash Eksperyment Sterna-Gerlacha Download Run now
- Java Rozciąganie DNA Download Run now
- Java Roztwory cukru i soli Download Run now
Похила поверхня Java Równia pochyla Download Run now
- Java moment siły Download Run now
Джон Травольтаж Java Jasio Woltuś Download Run now
- HTML Funkcje trygonometryczne (HTML5) Download Run now
Під тиском (HTML5) HTML Pod Ciśnieniem (HTML5) Download Run now
- Java Pod Ciśnieniem Download Run now
- HTML Proporcjonalność prosta (HTML5) Download Run now
- Flash Dodawanie wektorów Download Run now
Інтерференція хвиль (HTML5) HTML Interferencja fal (HTML5) Download Run now
Wave Interference Java Interferencja fal Download Run now
Хвилі в стрічці (HTML5) HTML Fale na linie (HTML5) Download Run now
- Flash Fale na linie Download Run now

Симуляції ще не перекладені Polish

Решта симуляцій бути перекладені за допомогою утиліти PhET.