polski (lengyel)

Sav-bázis oldatok (HTML5) HTML Kwasowość i zasadowość roztworów (HTML5) Download Run now
Sav-bázis oldatok Java Kwasowość i zasadowość roztworów Download Run now
Alfa-bomlás Java Rozpad alfa Download Run now
Területépítő (HTML5) HTML Budowniczy powierzchni (HTML5) Download Run now
Területmodell: algebra (HTML5) HTML Model pola - wyrażenia algebraiczne (HTML5) Download Run now
Területmodell: tizedesjegyek (HTML5) HTML Model pola - ułamki dziesiętne (HTML5) Download Run now
Területmodell: bevezetés (HTML5) HTML Model pola - wstęp (HTML5) Download Run now
Területmodell: szorzás (HTML5) HTML Model pola - mnożenie (HTML5) Download Run now
Számtan (HTML5) HTML Arytmetyka (HTML5) Download Run now
Szorzótábla játék Flash Arytmetyka Download Run now
Atomi kölcsönhatások (HTML5) HTML Oddziaływanie atomów (HTML5) Download Run now
Atomi kölcsönhatások Java Oddziaływanie atomów Download Run now
Erőegyensúly (HTML5) HTML Równowaga (HTML5) Download Run now
Erőegyensúly Java Równowaga Download Run now
Kémiai egyenletek rendezése (HTML5) HTML Bilansowanie Równań Chemicznych (HTML5) Download Run now
Kémiai egyenletek rendezése Java Bilansowanie Równań Chemicznych Download Run now
Léggömbök és a statikus elektromosság Java Balony i statyczne pole elektryczne Download Run now
Léggömbök és felhajtóerő Java Balony i siła wyporu Download Run now
Léggömbök és a statikus elektromosság (HTML5) HTML Balony i pole elektrostatyczne (HTML5) Download Run now
Sávszerkezet Java struktura pasma Download Run now
Áramkör: telep & ellenállás Java Obwód bateria-rezystor Download Run now
Elemfeszültség Java napięcie ogniwa Download Run now
Lambert–Beer Labor (HTML5) HTML Prawo Beera (HTML5) Download Run now
Lambert–Beer-labor Java Prawo Beera Lab Download Run now
Fénytörés (HTML5) HTML Odbicie i załamanie światła (HTML5) Download Run now
Fénytörés Java załamanie światła Download Run now
Béta-bomlás Java Beta Decay Download Run now
- HTML Widmo ciała doskonale czarnego (HTML5) Download Run now
Hőmérsékleti sugárzás spektruma Flash Spektrum ciała doskonale czarnego Download Run now
Kvantált kötött állapotok Java Kwantowe Stany Splątane Download Run now
- HTML Zbuduj ułamek (HTML5) Download Run now
Törtépítő Java Zbuduj ułamek Download Run now
Molekulaépítő Java Zbuduj Cząsteczkę Download Run now
Atomépítés - játékkal (HTML5) HTML Budujemy atom (HTML5) Download Run now
Atomépítés - játékkal Java Budujemy atom Download Run now
Felhajtóerő Flash Siła Wyporu Download Run now
Függvénytani rajzoló Flash Zobacz Całkę Download Run now
Kondenzátor kapacitása Java Kondensatory Lab Download Run now
Kondenzátor Labor - alapok (HTML5) HTML Kondensatory: podstawy (HTML5) Download Run now
Ponttöltések erőtere és potenciálja (HTML5) HTML Ładunki i pola (HTML5) Download Run now
Ponttöltések erőtere és potenciálja Flash Ładunki i pola elektryczne Download Run now
Áramkörépítő & tervező Java Zestaw symulacyjny obwodów - napięcia stałe i zmienne Download Run now
Áramkörépítő Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Áramkörépítő egyenfeszültségre (HTML5) HTML Obwody prądu stałego (HTML5) Download Run now
Áramkörépítő & tervező (csak egyenfeszültségre) Java Zestaw symulacyjny obwodów - tylko napięcia stałe Download Run now
Áramkörépítő egyenfeszültségre - Labor (HTML5) HTML Obwody prądu stałego - wirtualne laboratorium (HTML5) Download Run now
Áramkörépítő (csak egyenfeszültségre) Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
Ütközések (légkorong) Flash Symulacja Kolizji Download Run now
Színlátás (HTML5) HTML Widzenie kolorowe (HTML5) Download Run now
Színlátás Java Widzenie kolorowe Download Run now
Koncentráció (HTML5) HTML Stężenie (HTML5) Download Run now
Koncentráció Java Stężenia Download Run now
Vezetőképesség Java Przewodnictwo Download Run now
Coulomb-törvény (HTML5) HTML Prawo Coulomba (HTML5) Download Run now
Kovalens kötés: 2 potenciálgödör Java Podwójne Studnie, a Wiązania Kowalencyjne Download Run now
Görbeillesztés Flash Krzywa dopasowania Download Run now
Elektrondiffrakció (Davisson-Germer) Java Doświadczenie Davisson-Germera Download Run now
Sűrűség Flash Gęstość Download Run now
- HTML Dyfuzja (HTML5) Download Run now
Neoncsövek & más kisülési lámpák Java Lampa neonowa i inne lampy wyładowawcze Download Run now
Táplálkozás és testmozgás Java Jedz i Ćwicz Download Run now
Töltésmozgás gumiszobában Java Electric Field of Dreams Download Run now
Elektromos hoki Java Elektryczny hokej - zapożyczony z pracy Ruth Chabay Download Run now
Energiafajták átalakítása (HTML5) HTML Formy energii i ich przemiany (HTML5) Download Run now
Energiafajták átalakítása Java Formy energii i ich przemiany Download Run now
Energia Gördeszkapark Java Energia w Skate Parku Download Run now
Energia Gördeszkapark - alapok (HTML5) HTML Energia w skateparku: podstawy (HTML5) Download Run now
Energia Gördeszkapark - alapok Java Energia w Skate Parku: wstęp Download Run now
Egyenlőségvizsgálat (HTML5) HTML Poznajemy równania (HTML5) Download Run now
Egyenlőségvizsgálat: alapok (HTML5) HTML Poznajemy równania - podstawy (HTML5) Download Run now
Egyenlőségvizsgálat: két változó (HTML5) HTML Poznajemy równania - dwie niewiadome (HTML5) Download Run now
Másodfokú polinomrajzoló Flash Kreator wykresu równania Download Run now
Becslés Flash Oszacowania Download Run now
Jelcserés számadás (HTML5) HTML Wyrażenia algebraiczne (HTML5) Download Run now
Faraday elektromágneses laboratóriuma Java Elektromagnetyczne laboratorium Pana Faradya Download Run now
Faraday indukciós törvénye (HTML5) HTML Prawo Faradaya (HTML5) Download Run now
Faraday indukciós törvénye Flash Prawo Faradaya Download Run now
Folyadéknyomás & folyadékáramlás Java Ciśnienie i Przepływ Cieczy Download Run now
Erők 1 dimenzióban Java Siły w jednym wymiarze Download Run now
Erők és mozgás Java Siły i ruch Download Run now
Erők és mozgás - alapok (HTML5) HTML Siły i ruch: Podstawy (HTML5) Download Run now
Erők és mozgás - alapok Java Siły i ruch: Podstawy Download Run now
Fourier: hullám-LEGO Java Fourier: Konstruowanie fal Download Run now
Törtegyeztető (HTML5) HTML Porównywanie ułamków (HTML5) Download Run now
Törtfejtő fejtörő Java Porównywanie ułamków Download Run now
- HTML Ułamki: równość (HTML5) Download Run now
- HTML Ułamki: wstęp (HTML5) Download Run now
Törtelőkészítő (törtek - alapok) Java Ułamki - wstęp Download Run now
- HTML Ułamki: liczby mieszane (HTML5) Download Run now
Súrlódás (HTML5) HTML Tarcie (HTML5) Download Run now
Súrlódás Flash Tarcie Download Run now
Függvényépítő (HTML5) HTML Tworzenie funkcji (HTML5) Download Run now
Függvényépítő - alapok (HTML5) HTML Tworzenie funkcji - podstawy (HTML5) Download Run now
- HTML Gazy - wstęp (HTML5) Download Run now
- HTML Gazy - właściwości (HTML5) Download Run now
Gáztulajdonságok Java Właściwości Download Run now
Génkifejeződés - alapok (HTML5) HTML Ekspresja genu - podstawy (HTML5) Download Run now
Génkifejeződés - alapok Java Ekspresja genu - podstawy Download Run now
Géngép: a lac-operon Java Fabryka genów: Operon Laktozowy Download Run now
Generátor Java Generator Download Run now
Optika: gyűjtőlencse Flash Optyka geometryczna Download Run now
Gleccserek Java Lodowce Download Run now
Egyenesek ábrázolása (HTML5) HTML Wykresy prostych (HTML5) Download Run now
Egyenesek ábrázolása Java Wykresy prostych Download Run now
Másodfokú polinomrajzoló (HTML5) HTML Wykresy funkcji kwadratowych (HTML5) Download Run now
Egyenes: meredekség-tengelymetszet (HTML5) HTML Proste: nachylenie, przecięcie z osią (HTML5) Download Run now
Tömegvonzás és keringési pályák (HTML5) HTML Grawitacja, a orbity (HTML5) Download Run now
Tömegvonzás és keringési pályák Java Grawitacja, a orbity Download Run now
Tömegvonzás Labor (HTML5) HTML Siły Grawitacyjne Lab (HTML5) Download Run now
Tömegvonzás Java Siły Grawitacyjne Lab Download Run now
Üvegházhatás Java Efekt cieplarniany Download Run now
Hooke-törvény (HTML5) HTML ‪Prawo Hooke'a (HTML5) Download Run now
Hidrogénatom-modellek Java Modele atomu wodoru Download Run now
Atomtömeg és izotópok (HTML5) HTML Izotopy i masa atomowa (HTML5) Download Run now
Izotópok és atomtömeg Java Izotopy i masa atomowa Download Run now
John T.R.A. Volta (HTML5) HTML John Trawoltaż (HTML5) Download Run now
Katicaidomítás 2 dimenzióban Java Ruch biedronki w 2 wymiarach Download Run now
Lézerek Java Lasery Download Run now
Legkisebb négyzetek módszere (HTML5) HTML Regresja (najmniejsze kwadraty) (HTML5) Download Run now
Holdraszállás (játék) Flash Lądownik księżycowy Download Run now
Mágnesrúd és tájoló Java Magnes i kompas Download Run now
Mágnesrúd és elektromágnes Java Magnesy i elektromagnesy Download Run now
Egészítsd ki 10-re (HTML5) HTML Traf dziesiątkę  (HTML5) Download Run now
Rugólabor (HTML5) HTML Ciężarki na sprężynach (HTML5) Download Run now
Rugólabor - alapok (HTML5) HTML Ciężarki na sprężynach: podstawy (HTML5) Download Run now
Rugólabor Flash Ciężarki na sprężynach Download Run now
Labirintus játék Java Labirynt - Gra Download Run now
Membráncsatornák Java Model membrany Download Run now
Mikrohullámok Java Mikrofale Download Run now
Molaritás (HTML5) HTML Stężenie Molowe (HTML5) Download Run now
Molaritás Java Stężenie Molowe Download Run now
Molekuláris motorok Java Silniki molekularne Download Run now
Molekulák polaritása (HTML5) HTML Polaryzacja Cząsteczek (HTML5) Download Run now
Molekulák polaritása Java Polaryzacja Cząsteczek Download Run now
Molekulák és a fény (HTML5) HTML Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne (HTML5) Download Run now
Molekulák és a fény Java Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne Download Run now
Molekulaalakok (HTML5) HTML Kształty cząsteczek (HTML5) Download Run now
Molekulaalakok Java Kształty Cząsteczek Download Run now
Molekulaalakok - alapok (HTML5) HTML Kształty cząsteczek: podstawy (HTML5) Download Run now
Molekulaalakok - alapok Java Kształty cząsteczek: Podstawy Download Run now
Mozgás 2 dimenzióban Java Ruch dwuwymiarowy Download Run now
Mozgó ember Java Poruszający się człowiek Download Run now
MRI & NMR Java Uproszczony MRI Download Run now
Az én naprendszerem Flash Mój Układ Słoneczny Download Run now
Természetes kiválasztódás Java Naturalna Selekcja Download Run now
Neuron működése (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neuron működése Java Neuron Download Run now
Normál módusok Flash Mody Normalne Download Run now
Maghasadás Java Rozpad jądra Download Run now
Ohm-törvény (HTML5) HTML Prawo Ohma (HTML5) Download Run now
Ohm-törvény Flash Prawo Ohma Download Run now
Optikai kvantumvezérlés Java Kontrola kształtu impulsu Download Run now
Optikai csipesz & alkalmazásai Java Optyczna penseta i jej zastosowania Download Run now
Ingalabor (HTML5) HTML Wahadło matematyczne (HTML5) Download Run now
Ingalabor Flash Wahadło matematyczne Download Run now
Fotoeffektus Java Efekt fotoelektryczny Download Run now
pH skála (HTML5) HTML Skala pH (HTML5) Download Run now
pH-skála Java skala pH Download Run now
pH-skála - alapok (HTML5) HTML Skala pH: podstawy (HTML5) Download Run now
Lemeztektonika Java Tektonika płyt Download Run now
Galton-deszka (HTML5) HTML Deska Galtona (HTML5) Download Run now
Galton-deszka Flash Deska Galtona -prawdopodobieństwo Download Run now
Ágyúgolyó futam (HTML5) HTML Rzuty (HTML5) Download Run now
Ágyúgolyó futam Flash Rzuty Download Run now
Arányjáték (HTML5) HTML Zabawa w proporcje (HTML5) Download Run now
Alagúthatás és hullámcsomagok Java Tunelowanie kwantowe i paczki falowe Download Run now
Kvantumhullám-interferencia Java Kwatowa interferencja fal Download Run now
Sugárzó töltés Flash Promieniujący ładunek Download Run now
Radiometrikus kormeghatározás Java Datowanie Gra Download Run now
Rádióhullámok Java Fale radiowe Download Run now
Lejtő: erők és mozgás Java Równia pochyła: siły i ruch Download Run now
Reaktánsok, termékek és maradékok (HTML5) HTML Reagenty, Produkty i Pozostałości (HTML5) Download Run now
Reaktánsok, termékek és maradékok Java Reagenty, Produkty i Pozostałości Download Run now
Reakciók: sebesség & egyensúly Java Reakcje i ich szybkości Download Run now
Vezeték ellenállása (HTML5) HTML Rezystancja przewodnika (HTML5) Download Run now
Vezeték ellenállása Flash Rezystancja przewodnika Download Run now
Rezonancia Flash Rezonans Download Run now
Egyensúlyi reakció "gázmodellje" Java Reakcje odwracalne Download Run now
Fordulj egyet, Katica! Java Zakręcona Biedronka Download Run now
Rutherford-szórás (HTML5) HTML Doświadczenie Rutherforda (HTML5) Download Run now
Rutherford-szórás Java Doświadczenie Rutherforda Download Run now
Félvezetők Java Półprzewodniki Download Run now
Elektromos jel vezetékben Java Obwód elektryczny Download Run now
Sók és oldhatóság Java Sole i rozpuszczalność Download Run now
Hang Java Dźwięk Download Run now
Halmazállapotok (HTML5) HTML Stany skupienia materii (HTML5) Download Run now
Halmazállapotok Java Stany materii Download Run now
Halmazállapotok - alapok (HTML5) HTML Stany skupienia: podstawy (HTML5) Download Run now
Halmazállapotok - alapok Java Stany materii: podstawy Download Run now
Iránykvantálás (Stern-Gerlach) Flash Eksperyment Sterna-Gerlacha Download Run now
A DNS kinyújtása Java Rozciąganie DNA Download Run now
Cukor- és sóoldatok Java Roztwory cukru i soli Download Run now
A lejtő Java Równia pochyla Download Run now
Forgatónyomaték Java moment siły Download Run now
John T.R.A. Volta Java Jasio Woltuś Download Run now
Szögfüggvények (HTML5) HTML Funkcje trygonometryczne (HTML5) Download Run now
Nyomás alatt (HTML5) HTML Pod Ciśnieniem (HTML5) Download Run now
Nyomás alatt Java Pod Ciśnieniem Download Run now
Aránykifejezők: egységár és sebesség (HTML5) HTML Proporcjonalność prosta (HTML5) Download Run now
Vektorösszeadás Flash Dodawanie wektorów Download Run now
Hullámok interferenciája (HTML5) HTML Interferencja fal (HTML5) Download Run now
Hullámok interferenciája Java Interferencja fal Download Run now
Hullámzó gyöngyfüzér (HTML5) HTML Fale na linie (HTML5) Download Run now
Hullámzó gyöngyfüzér Flash Fale na linie Download Run now
- HTML Fale - wstęp (HTML5) Download Run now

A következő szimulációkat még nem fordították le lengyel nyelvre

A fenti szimulációkat a PhET fordítói eszközével fordíthatjuk le.