polski (Polish)

Solução ácido-base (HTML5) HTML Kwasowość i zasadowość roztworów (HTML5) Download Run now
Solução ácido-base Java Kwasowość i zasadowość roztworów Download Run now
Radiação alfa Java Rozpad alfa Download Run now
Construtor de Áreas (HTML5) HTML Budowniczy powierzchni (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Álgebra (HTML5) HTML Model pola - wyrażenia algebraiczne (HTML5) Download Run now
- HTML Model pola - ułamki dziesiętne (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Introdução (HTML5) HTML Model pola - wstęp (HTML5) Download Run now
Modelo de Área: Multiplicação (HTML5) HTML Model pola - mnożenie (HTML5) Download Run now
Aritmética (HTML5) HTML Arytmetyka (HTML5) Download Run now
- Flash Arytmetyka Download Run now
Interações Atómicas (HTML5) HTML Oddziaływanie atomów (HTML5) Download Run now
Interacções Atómicas Java Oddziaływanie atomów Download Run now
Balancing Act (HTML5) HTML Równowaga (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Równowaga Download Run now
- HTML Bilansowanie Równań Chemicznych (HTML5) Download Run now
Equilíbrar Java Bilansowanie Równań Chemicznych Download Run now
Balões e eletricidade estática Java Balony i statyczne pole elektryczne Download Run now
Balões e Flutuação Java Balony i siła wyporu Download Run now
Balões e Eletricidade Estática (HTML5) HTML Balony i pole elektrostatyczne (HTML5) Download Run now
Estrutura de Bandas Java struktura pasma Download Run now
Circuito Bateria-Resistor Java Obwód bateria-rezystor Download Run now
Voltagem de bateria Java napięcie ogniwa Download Run now
Beer's Law Lab (HTML5) HTML Prawo Beera (HTML5) Download Run now
- Java Prawo Beera Lab Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Odbicie i załamanie światła (HTML5) Download Run now
Desviando Luz Java załamanie światła Download Run now
Beta Decay Java Beta Decay Download Run now
- HTML Widmo ciała doskonale czarnego (HTML5) Download Run now
Radiação do Corpo Negro Flash Spektrum ciała doskonale czarnego Download Run now
Estados Quânticos Ligados Java Kwantowe Stany Splątane Download Run now
- HTML Zbuduj ułamek (HTML5) Download Run now
Construa uma Fracção Java Zbuduj ułamek Download Run now
Construir uma Molécula Java Zbuduj Cząsteczkę Download Run now
Constrói um átomo (HTML5) HTML Budujemy atom (HTML5) Download Run now
Constrói um átomo Java Budujemy atom Download Run now
Impulsão Flash Siła Wyporu Download Run now
- Flash Zobacz Całkę Download Run now
- Java Kondensatory Lab Download Run now
- HTML Kondensatory: podstawy (HTML5) Download Run now
- HTML Ładunki i pola (HTML5) Download Run now
- Flash Ładunki i pola elektryczne Download Run now
Circuitos AC/DC (DC e AC) Java Zestaw symulacyjny obwodów - napięcia stałe i zmienne Download Run now
Kit de construção de circuitos Java Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Download Run now
Kit de Construção de Circuitos: DC (HTML5) HTML Obwody prądu stałego (HTML5) Download Run now
Circuitos de Corrente Contínua (DC) Java Zestaw symulacyjny obwodów - tylko napięcia stałe Download Run now
Kit de Construção de Circuitos: DC - Virtual Lab (HTML5) HTML Obwody prądu stałego - wirtualne laboratorium (HTML5) Download Run now
Kit de construção de circuitos (Só DC), Laboratório virtual Java Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Download Run now
- Flash Symulacja Kolizji Download Run now
Percepção de cor (HTML5) HTML Widzenie kolorowe (HTML5) Download Run now
Percepção de cor Java Widzenie kolorowe Download Run now
Concentração (HTML5) HTML Stężenie (HTML5) Download Run now
- Java Stężenia Download Run now
Conductividade Java Przewodnictwo Download Run now
- HTML Prawo Coulomba (HTML5) Download Run now
Poços duplos e Ligações Covalentes Java Podwójne Studnie, a Wiązania Kowalencyjne Download Run now
- Flash Krzywa dopasowania Download Run now
Experimento de Davisson-Germer Java Doświadczenie Davisson-Germera Download Run now
Densidade Flash Gęstość Download Run now
- HTML Dyfuzja (HTML5) Download Run now
Neon Lights & Other Discharge Lamps Java Lampa neonowa i inne lampy wyładowawcze Download Run now
- Java Jedz i Ćwicz Download Run now
campo-e Java Electric Field of Dreams Download Run now
Hockey Elétrico Java Elektryczny hokej - zapożyczony z pracy Ruth Chabay Download Run now
Formas de energia e transformações de energia (HTML5) HTML Formy energii i ich przemiany (HTML5) Download Run now
Formas de energia e transformações de energia Java Formy energii i ich przemiany Download Run now
Energia do Parque de Skate Java Energia w Skate Parku Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico (HTML5) HTML Energia w skateparku: podstawy (HTML5) Download Run now
Energia do Parque de Skate: Básico Java Energia w Skate Parku: wstęp Download Run now
Explorador de Igualdades (HTML5) HTML Poznajemy równania (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades: Noções Básicas (HTML5) HTML Poznajemy równania - podstawy (HTML5) Download Run now
Explorador de Igualdades. Duas Variáveis (HTML5) HTML Poznajemy równania - dwie niewiadome (HTML5) Download Run now
- Flash Kreator wykresu równania Download Run now
- Flash Oszacowania Download Run now
- HTML Wyrażenia algebraiczne (HTML5) Download Run now
Laboratório de Eletromagnetismo Java Elektromagnetyczne laboratorium Pana Faradya Download Run now
- HTML Prawo Faradaya (HTML5) Download Run now
Lei de Faraday Flash Prawo Faradaya Download Run now
- Java Ciśnienie i Przepływ Cieczy Download Run now
Aplicação de Forças em uma Dimensão Java Siły w jednym wymiarze Download Run now
Forças e Movimento Java Siły i ruch Download Run now
Forças e Movimento: Noções Básicas (HTML5) HTML Siły i ruch: Podstawy (HTML5) Download Run now
- Java Siły i ruch: Podstawy Download Run now
Séries de Fourier: Fazendo Ondas Java Fourier: Konstruowanie fal Download Run now
- HTML Porównywanie ułamków (HTML5) Download Run now
Fracção Combinada Java Porównywanie ułamków Download Run now
- HTML Ułamki: równość (HTML5) Download Run now
- HTML Ułamki: wstęp (HTML5) Download Run now
Introdução a Fracções Java Ułamki - wstęp Download Run now
- HTML Ułamki: liczby mieszane (HTML5) Download Run now
- HTML Tarcie (HTML5) Download Run now
Atrito Flash Tarcie Download Run now
- HTML Tworzenie funkcji (HTML5) Download Run now
- HTML Tworzenie funkcji - podstawy (HTML5) Download Run now
- HTML Gazy - wstęp (HTML5) Download Run now
- HTML Gazy - właściwości (HTML5) Download Run now
Propriedades do gás Java Właściwości Download Run now
- HTML Ekspresja genu - podstawy (HTML5) Download Run now
- Java Ekspresja genu - podstawy Download Run now
- Java Fabryka genów: Operon Laktozowy Download Run now
Generator Java Generator Download Run now
geometric-optics Flash Optyka geometryczna Download Run now
- Java Lodowce Download Run now
- HTML Wykresy prostych (HTML5) Download Run now
- Java Wykresy prostych Download Run now
- HTML Wykresy funkcji kwadratowych (HTML5) Download Run now
- HTML Proste: nachylenie, przecięcie z osią (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML Grawitacja, a orbity (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Grawitacja, a orbity Download Run now
Laboratório de Força Gravítica (HTML5) HTML Siły Grawitacyjne Lab (HTML5) Download Run now
Laboratório de Força Gravítica Java Siły Grawitacyjne Lab Download Run now
O Efeito de Estufa Java Efekt cieplarniany Download Run now
- HTML ‪Prawo Hooke'a (HTML5) Download Run now
Modelos do Átomo de Hidrogênio Java Modele atomu wodoru Download Run now
- HTML Izotopy i masa atomowa (HTML5) Download Run now
Isótopos e Massa Atómica Java Izotopy i masa atomowa Download Run now
Travoltagem (HTML5) HTML John Trawoltaż (HTML5) Download Run now
Movimento em 2D da Ladybug Java Ruch biedronki w 2 wymiarach Download Run now
Lasers Java Lasery Download Run now
- HTML Regresja (najmniejsze kwadraty) (HTML5) Download Run now
Módulo Lunar Flash Lądownik księżycowy Download Run now
Magnet and Compass Java Magnes i kompas Download Run now
Magnets and Electromagnets Java Magnesy i elektromagnesy Download Run now
- HTML Traf dziesiątkę  (HTML5) Download Run now
- HTML Ciężarki na sprężynach (HTML5) Download Run now
- HTML Ciężarki na sprężynach: podstawy (HTML5) Download Run now
- Flash Ciężarki na sprężynach Download Run now
Jogo do Labirinto Java Labirynt - Gra Download Run now
- Java Model membrany Download Run now
Microondas Java Mikrofale Download Run now
- HTML Stężenie Molowe (HTML5) Download Run now
- Java Stężenie Molowe Download Run now
Molecular Motors Java Silniki molekularne Download Run now
- HTML Polaryzacja Cząsteczek (HTML5) Download Run now
- Java Polaryzacja Cząsteczek Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz Java Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne Download Run now
- HTML Kształty cząsteczek (HTML5) Download Run now
- Java Kształty Cząsteczek Download Run now
- HTML Kształty cząsteczek: podstawy (HTML5) Download Run now
- Java Kształty cząsteczek: Podstawy Download Run now
Movimento em 2D Java Ruch dwuwymiarowy Download Run now
Movimento Java Poruszający się człowiek Download Run now
MRI Simplificada Java Uproszczony MRI Download Run now
- Flash Mój Układ Słoneczny Download Run now
- Java Naturalna Selekcja Download Run now
- HTML Neuron (HTML5) Download Run now
- Java Neuron Download Run now
- Flash Mody Normalne Download Run now
Fissão nuclear Java Rozpad jądra Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Prawo Ohma (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash Prawo Ohma Download Run now
Controle Quântico-Óptico Java Kontrola kształtu impulsu Download Run now
Pinça Óptica Java Optyczna penseta i jej zastosowania Download Run now
- HTML Wahadło matematyczne (HTML5) Download Run now
- Flash Wahadło matematyczne Download Run now
O Efeito Fotoeléctrico Java Efekt fotoelektryczny Download Run now
Escala de pH (HTML5) HTML Skala pH (HTML5) Download Run now
Escala de pH Java skala pH Download Run now
- HTML Skala pH: podstawy (HTML5) Download Run now
- Java Tektonika płyt Download Run now
- HTML Deska Galtona (HTML5) Download Run now
- Flash Deska Galtona -prawdopodobieństwo Download Run now
- HTML Rzuty (HTML5) Download Run now
Lançamento de Projéteis Flash Rzuty Download Run now
- HTML Zabawa w proporcje (HTML5) Download Run now
Tunelamento Quântico Java Tunelowanie kwantowe i paczki falowe Download Run now
Interferência Quântica Java Kwatowa interferencja fal Download Run now
- Flash Promieniujący ładunek Download Run now
Radioactive Dating Game Java Datowanie Gra Download Run now
Ondas de Rádio Java Fale radiowe Download Run now
Plano Inclinado: Forças e Movimento Java Równia pochyła: siły i ruch Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso (HTML5) HTML Reagenty, Produkty i Pozostałości (HTML5) Download Run now
Reagentes, Produtos e Reagentes em Excesso Java Reagenty, Produkty i Pozostałości Download Run now
Reações & taxas Java Reakcje i ich szybkości Download Run now
Resistência num condutor (HTML5) HTML Rezystancja przewodnika (HTML5) Download Run now
Resistência num condutor Flash Rezystancja przewodnika Download Run now
- Flash Rezonans Download Run now
Reações reversíveis Java Reakcje odwracalne Download Run now
Revolução da Joaninha Java Zakręcona Biedronka Download Run now
Dispersão de Rutherford (HTML5) HTML Doświadczenie Rutherforda (HTML5) Download Run now
Dispersão de Rutherford Java Doświadczenie Rutherforda Download Run now
Semicondutores Java Półprzewodniki Download Run now
Sinais de circuito Java Obwód elektryczny Download Run now
Sais e Solubilidade Java Sole i rozpuszczalność Download Run now
Ondas Sonoras Java Dźwięk Download Run now
States of Matter (HTML5) HTML Stany skupienia materii (HTML5) Download Run now
Estados da matéria Java Stany materii Download Run now
- HTML Stany skupienia: podstawy (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Stany materii: podstawy Download Run now
- Flash Eksperyment Sterna-Gerlacha Download Run now
Stretching DNA Java Rozciąganie DNA Download Run now
- Java Roztwory cukru i soli Download Run now
- Java Równia pochyla Download Run now
Momento Java moment siły Download Run now
Travoltagem Java Jasio Woltuś Download Run now
- HTML Funkcje trygonometryczne (HTML5) Download Run now
- HTML Pod Ciśnieniem (HTML5) Download Run now
- Java Pod Ciśnieniem Download Run now
- HTML Proporcjonalność prosta (HTML5) Download Run now
- Flash Dodawanie wektorów Download Run now
- HTML Interferencja fal (HTML5) Download Run now
Interferência de Onda Java Interferencja fal Download Run now
Simulador de Onda numa Corda (HTML5) HTML Fale na linie (HTML5) Download Run now
Simulador de Onda numa Corda Flash Fale na linie Download Run now

Simulações ainda não traduzidas para Polish

As simulações remanescentes podem ser traduzidas utilizando o Utilitário de Tradução PhET.